Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

G225

Lägenhet424 724:-2019-07-01
(2019-06-01)
2019-03-31

L22

Lägenhet
rivningskontrakt
695 974:-2019-07-01Behandlas/Ej sökbar

K317

Lägenhet21,53 697:-2019-07-01Uthyrd

*

*

*

*

*

*

*