PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac3VzYm8uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BzdXNiby5zZTwvYT4=    018 - 30 25 00

Hälsa på oss:

Emma Brihall

Vice ordförande
Utsedd av Ultuna studentkår (ULS) (Ordförande)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVsc19vcmRmQHNsdS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz51bHNfb3JkZkBzbHUuc2U8L2E+