PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac3VzYm8uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BzdXNiby5zZTwvYT4=    +46 18 - 30 25 00

Visit us:

Jakob Larsson

Vice president
Appointed by Ultuna student union (ULS) (President)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVsc19vcmRmQHNsdS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz51bHNfb3JkZkBzbHUuc2U8L2E+