PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac3VzYm8uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BzdXNiby5zZTwvYT4=    018 - 30 25 00

Hälsa på oss:

Jakob Nygårds

Suppleant
Utsedd av Ultuna studentkår (ULS)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpibnkwMDAxQHN0dWQuc2x1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmpibnkwMDAxQHN0dWQuc2x1LnNlPC9hPg==