PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac3VzYm8uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+aW5mb0BzdXNiby5zZTwvYT4=    018 - 30 25 00

Hälsa på oss:

Lars Edvin Andersson

Suppleant
Utsedd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxhcnMuZWR2aW4uYW5kZXJzc29uQHNsdS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5sYXJzLmVkdmluLmFuZGVyc3NvbkBzbHUuc2U8L2E+